umowa o pracę w Szwajcarii-jej rodzaje i sposób zawarcia

Umowa o pracę w Szwajcarii – jej rodzaje i sposób zawarcia

W Szwajcarii istnieją różne rodzaje umów o pracę, a dodatkowo jeszcze niektóre umowy mogą zostać zawarte w sposób milczący tzn. ustny (nie posiadają wówczas formy pisemnej). Jednak zdecydowana większość zawieranych umów posiada formę pisemną, a niektóre rodzaje umów wręcz obligatoryjnie zawierane są pisemnie. Jakie wyróżniamy rodzaje umów w Szwajcarii? Indywidualna umowa o pracę. Wskutek zawarcia […]